სპეციალური სერვისები

ეფ ეს მაქენზი მუდმივად ანვითარებს ლოგისტიკურ სერვისებს და გთავაზობთ სპეციალიზირებულ და არასტანდარტულ მომსახურებას ლოგისტიკის, მომარაგების მართვის ჯაჭვის და მოახლოებულ  დარგებში.

ჩვენ დავამუშავეთ რეკომენდაციები ლოგისტიკური და სხვა ტვირთმფლობელებისათვის არაპროფილური  სამუშაოების აუთსორსინგის დარგში. ეს ეხმარება ჩვენს კლიენტებს ყურადღება გაამახვილონ კომპანიის მთავარი ბიზნესის განვითარებაზე.

ეფ ეს მაქენზი გთავაზობთ შემდეგ სპეციალიზირებულ ლოგისტიკურ გადაწყვეტილებებს:

 • საპროექტო ტვირთგადაზიდვები
 • სახიფათო ტვირთების ჩამოტანა
 • ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, შუბების და ბეწვის ნაწარმის მარკირება
 • ტანსაცმლის საკიდებით გადაზიდვა საავტომობილო და საზღვაო ტრანსპორტით
 • განსაკუთრებული მოთხოვნილობების მქონე საქონლის ჩამოტანა, მაგალითად, მსხვრევადი, ძვირადღირებული, მარცვლოვანი ტვირთების
 • საქონლის ჩამოტანა, რომელიც მოითხოვს უსაფრთხოების სპეციალურ ზომებს ან გამოცდილებას
 • ნარჩენების ჩამოტანა, მყარი გადამუშავებული საწვავის ჩამოტვირთვა, SFR, EFW
 • სატვირთო სიურვეის მომსახურება
 • ტვირთების გადატარება სპეციალური აღჭურვილობის გამოყენებით
 • ხელის და სპეციალიზირებული გადმოტვირთვა
 • შეფუთვა, დამატებითი მარკირება, IT სისტემაში მონაცემების შეყვანა, მონაცემთა მიმოცვლის აწყობა საქონლის არტიკულებით და კოდებით.

წიგნების ლოგისტიკა

FS Mackenzie უკვე 30 წლის განმავლობაში ახდენს წიგნების კონსოლიდაციას და ჩამოტანას. ჩვენ ჩაფლულები ვართ წიგნების ლოგისტიკის სპეციალიზირებულ ბაზართან მუშაობაში, უმსხვილესი ბრიტანული გამომცემლობების ჩათვლით. მათთვის ჩვენი კომპანია გამოდის სატრანსპორტო მომსახურების ნებადართული მომწოდებლის როლში.
ჩვენი მომსახურების სია:
 • ყველა კლიენტს წარვუდგენთ პერსონალურ მენეჯერს
 • ყოველდღიურად ვკრიბავთ წიგნების პარტიას დიდი ბრიტანეთის ნებისმიერ წერტილში 24/48 საათიანი სერვისით ცენტრალურ კონსოლიდაციურ საწყობამდე
 • ვაფასოებთ წიგნების პარტიებს საწყობის გამოცდილი მუშაკების დახმარებით, რომლებსაც გააჩნია ცოდნა წიგნების ლოგისტიკის, დაფასოების და მარკირების
 • ვაგზავნით წიგნებს იმპორტული და ექსპორტული მიმართულებით, ვიყენებთ მთლიან კონტეინერებს, ნაკრები ტვირთების გადაზიდვის სერვისს, ავიაგადაზიდვებს, საავტომობილო გადაზიდვებს და საკურიერო სერვისს
 • ვახორციელებთ გადაზიდვებს DAT & DAP პირობებით დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე
 • ვიზიდავთ უცხო ენების, რეგიონებში საჭირო დოკუმენტაციისა და ლოგისტიკის თავისებურებანის მცოდნე პერსონალს
 • ვიზიდავთ საკუთარ სპეციალიზირებულ ოფისებს რუსეთში, უკრაინასა და საქართველოში, სადაც ვთავაზობთ საბაჟო ბროკერის, საწყობის და რეგიონებში დისტრიბუციის მომსახურებას
 • ვუხდით, თუ კი ეს საჭიროა, მიმწოდებლებს ჩვენი კლიენტების სახელით.

არაგაბარიტული გადაზიდვები

კომპანია ეფ ეს მაქენზი-ს უყვარს რთული ლოგისტიკური ამოცანები. არაგაბარიტული ტვირთების ჩამოტანის მომსახურება დემონსტრირებს ჩვენს შესაძლებლობას გადავჭრათ რთული პრობლემები რაციონალური და ეკონომიური გზით.
ჩვენი კომპანია ახორციელებს არაგაბარიტული ტვირთების ჩამოტანას ერთჯერადი გადაზიდვების ან რეგულარული საპროექტო სამუშაოს ფორმატში (მაგალითად, საწარმოს გადაზიდვა).
კომპანიას გააჩნია არაგაბარიტული ტვირთების ჩამოტანის გამოცდილება საზღვაო, საავტომობილო, სარკინიგზო, საავიაციო და კომბინირებული ტრანსპორტით.

ნაგვისა და ნარჩენების გადაზიდვა

ჩვენ ვმუშაობთ მთელ დიდ ბრიტანეთში, ასევე ევროპის ქვეყნებში. გთავაზობთ ჩვენს სერვისს ნარჩენების გადატვირთვის სადგურებზე და EfW მოედნებზე (ენერგია ნარჩენებიდან), ასევე ვახორციელებთ ნარჩენების ჩამოტანას RDF და SRF საწვავის წარმოებისთვის.

FS Mackenzie შეიმუშავა ნარჩენების ჩამოტანის მართვის ლოგისტიკური მომსახურების რიგი. ჩვენ ვიყენებთ:

 • მოძრავი იატაკის მქონე სატრანსპორტო საშუალებების საკუთარ პარკს , რომლებიც იტევენ 110 კუბურ მეტრს, და 60 გადამზიდის მანქანების პარკს
 • 20’/40’ და 45’ კონტეინერებს და კონტეინერებს ღია სახურავით
 • ჩამოტანის კომბინირებულ სახეობას კონტეინერით დანიშნულების ადგილთან ახლოს, ტუკების გახსნას და გადატვირთვას და მოძრავი იატაკის მქონე სატვირთო მანქანების გამოყენებას
 • სპეციალურ დასაკიდ თრაილერებს
 • ჩარტერულ გადაზიდვებს
 • სტანდარტულ ტენტირებულ ავტომობილებს

გარდა ამისა,  ჩვენ ვაკეთებთ განაცხადს ნარჩენების გადამზიდის ლიცენზიის მიღებაზე და გეხმარებით TFS (Transfrontier Shippingment of Waste) საბუთის გამოყენებით.

ამ ბაზრისთვის დამახასიათებელია ტრანსპორტზე პიკური მოთხოვნილება, ტექნიკის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის დარგში მკაცრი წესები, ეკოლოგიური კანონმდებლობა და მაღალი ლოგისტიკური დანახარჯები პროდუქციის ერთეულზე.

სხვა სატრანსპორტო მომსახურება

ჩვენი მომსახურების სია ჩამოთვლილია ქვემოთ, დაუკავშირდით ეფ ეს მაქენზის უახლოეს ოფისს, რათა მიიღოთ სპეციალური, ადაპტური შეთავაზება.

ყველა მომსახურება

© 2019 FS Mackenzie International Ltd Group.