პროექტული გადაზიდვები

პროექტული გადაზიდვები

ჩვეულებრივ, არაგაბარიტული გადაზიდვა შესდგება შემდეგი ეტაპებიდან:

  • დაბალჩარჩოიანი ტრალების მიწოდება დასატვირთად
  • ავტოგადაზიდვა დატვირთვის პორტამდე და ტერმინალზე გადმოტვირთვა
  • დატვირთვა გემზე
  • გადმოტვირთვა ჩამოსვლის პორტში, საბაჟო ფორმალურობების გავლა
  • განბაჟებული ტვირთების დატვირთვა დაბარჩარჩოიან ტრალზე
  • საჭირო ნებადართვების გაფორმება და დანიშნულების ადგილზე გადატანა

© 2019 FS Mackenzie International Ltd Group.