ტვირთების კონსოლიდაცია

კომპანია ეფ ეს მაქენზი ახორციელებს მცირე ტვირთების კონსოლიდაციას სპეციალიზირებულ საბაჟო საწყობებში აზიაში, ევროპასა და ამერიკაში, სახიფათო ტვირთებთან მუშაობის საწყობების ჩათვლით.

© 2019 FS Mackenzie International Ltd Group.