არაგაბარიტული ტვირთების გადაზიდვა

არაგაბარიტული და მძიმეწონიანი ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვის დროს, ჩვენ ვიცავთ ყველა ქვეყნების სატრანსპორტო კანონმდებლობას, რომელთა ტერიტორიებზეც გადის მარშრუტი. ჩვენი კლიენტები იღებენ:

  • წინადადებას ტვირთის გადაზიდვაზე მინიმალური საფასურით, რაც შესაძლებელია ოპტიმალური მარშრუტისა და სატრანსპორტო საშუალების არჩევისას
  • არაგაბარიტული გადაზიდვისთვის საჭირო დოკუმენტაციას, საზღვრის გადაკვეთისთვის და სხვა სატრანსპორტო საშუალებაზე ტვირთის გადატანისთვის საჭირო დოკუმენტაციას, თუ კი ეს გათვალისწინებულია გადაზიდვის სქემით
  • გადაზიდვის სპეციალურ თანხლებას და უსაფრთხოების საჭირო ზომების დაცვას.

მოთხოვნის გაგზავნა

კონტაქტები

    Air FreightRoad FreightRail FreightSea FreightWarehouseCustomsSpecial Services

    © 2021 FS Mackenzie International Ltd Group.