არაგაბარიტული გადაზიდვები

ჩვენი კომპანია ახორციელებს არაგაბარიტული ტვირთების ჩამოტანას ერთჯერადი გადაზიდვების ან რეგულარული საპროექტო სამუშაოს ფორმატში (მაგალითად, საწარმოს გადაზიდვა).

კომპანიას გააჩნია არაგაბარიტული ტვირთების ჩამოტანის გამოცდილება საზღვაო, საავტომობილო, სარკინიგზო, საავიაციო და კომბინირებული ტრანსპორტით.

© 2019 FS Mackenzie International Ltd Group.