ავტოგადაზიდვები რუსეთის ტერიტორიაზე

ავტოგადაზიდვები რუსეთის ტერიტორიაზე

რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ტვირთების მიტანისას ჩვენი კომპანია სთავაზობს:

  • ტვირთების გადაზიდვას შორეულ აღმოსავლეთში საავტომობილო ტრანსპორტით, ჩრდილოეთის ძნელადმიღწევად რაიონებში გადაზიდვებს, საქონლის დარიგებას ერთი ქალაქის ან რეგიონის ფარგლებში
  • რუსეთის ფედერაციის საწყობებში კროსს-დოკინგს, საბუთების სრული კომპლექტის დროულ დაბრუნებას
  • ტვირთების სრული პარტიების მიტანას ავტომობილებით 1,5 ტონიდან 20 ტონამდე, რეფრიჟერატორულ გადაზიდვებს და სახიფათო ტვირთების გადაზიდვას.

© 2019 FS Mackenzie International Ltd Group.