საპროექტო ტვირთების გადაზიდვა

ჩვენ ჩამოგვაქვს ისეთი ტვირთები, რომლების გადაზიდვა არ შეიძლება სტანდარტული თრაილერების ან კონტეინერების გამოყენებით. საპროექტო ტვირთები, რომლებიც გადაიზიდება სარკინიგზო ტრანსპორტით, მოიცავენ:

  • ნავთობ-ენერგეტიკულ მოცულობით აღჭურვილობას და სათავსოებს, ამწე კრანებს.
  • მსხვილ ლითონის კონსტრუქციებს, სასოფლო-სამეურნეო, სატყეო-სამეურნეო ტექნიკას და სამრეწველო აღჭურვილობას
  • საგზაო-სამშენებლო ტექნიკას (შალგიანს, ბორბლიანს) და სპეციალურ აღჭურვილობას

სხვა სატრანსპორტო მომსახურება

ჩვენი მომსახურების სია ჩამოთვლილია ქვემოთ, დაუკავშირდით ეფ ეს მაქენზის უახლოეს ოფისს, რათა მიიღოთ სპეციალური, ადაპტური შეთავაზება.

ყველა მომსახურება

მოთხოვნის გაგზავნა

კონტაქტები

    Air FreightRoad FreightRail FreightSea FreightWarehouseCustomsSpecial Services

    © 2021 FS Mackenzie International Ltd Group.