საპროექტო ტვირთების გადაზიდვა

ჩვენ ჩამოგვაქვს ისეთი ტვირთები, რომლების გადაზიდვა არ შეიძლება სტანდარტული თრაილერების ან კონტეინერების გამოყენებით. საპროექტო ტვირთები, რომლებიც გადაიზიდება სარკინიგზო ტრანსპორტით, მოიცავენ:

  • ნავთობ-ენერგეტიკულ მოცულობით აღჭურვილობას და სათავსოებს, ამწე კრანებს.
  • მსხვილ ლითონის კონსტრუქციებს, სასოფლო-სამეურნეო, სატყეო-სამეურნეო ტექნიკას და სამრეწველო აღჭურვილობას
  • საგზაო-სამშენებლო ტექნიკას (შალგიანს, ბორბლიანს) და სპეციალურ აღჭურვილობას

სხვა სატრანსპორტო მომსახურება

ჩვენი მომსახურების სია ჩამოთვლილია ქვემოთ, დაუკავშირდით ეფ ეს მაქენზის უახლოეს ოფისს, რათა მიიღოთ სპეციალური, ადაპტური შეთავაზება.

ყველა მომსახურება

© 2019 FS Mackenzie International Ltd Group.