საბაჟო ტრანზიტი

საბაჟო ტრანზიტი

ეს პროცედურა საშუალებას გვაძლევს გადავზიდოთ ტვირთი ტრანზიტით საბაჟო ტერიტორიაზე ბაჟისა და გადასახადის გადახდის გარეშე და განვაბაჟოთ საქონელი დანიშნულების პუნქტში. მაგალითად, ტვირთის ჩატანისას ჩინეთიდან ან აშშ-დან ევროპის გავლით რუსეთსა ან უკრაინაში.
სტანდარტულ პროცედურას, რომელსაც იყენებენ ევროკავშირის ტერიტორიაზე ტრანზიტის დროს, Common Union Transit ეწოდება. მაგრამ ხშირად გამოიყენება სხვა პროცედურებიც:

  • კარნეტ TIR
  • კარნეტ ATA
  • რეინის მანიფესტი

© 2019 FS Mackenzie International Ltd Group.