ექსპორტული საბაჟო გაფორმება

FS Mackenzie International ახორციელებს:

  • საბუთების პაკეტის შემოწმებას კორექტულობაზე და სისრულეზე
  • ორიგინალების საკურიერო გაგზავნას
  • საზღვარზე დახმარების გაწევას, საჭიროების შემთხვევაში
  • საბაჟო საწყობის მომსახურებას
  • დროებითი გატანის მომსახურებას
  • საკონსულტაციო მომსახურებას, რომელიც დაკავშირებულია საქონლის გაფორმებასთან

სხვა სატრანსპორტო მომსახურება

ჩვენი მომსახურების სია ჩამოთვლილია ქვემოთ, დაუკავშირდით ეფ ეს მაქენზის უახლოეს ოფისს, რათა მიიღოთ სპეციალური, ადაპტური შეთავაზება.

ყველა მომსახურება

© 2019 FS Mackenzie International Ltd Group.